ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fees)

ค่าธรรมเนียมการเรียนของแต่ละระดับชั้น สามารถดาวโหลดได้ที่นี่

Download Schedule of Fees 2021-2022 

 

ดาวโหลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2021-2022


วันเปิด-ปิด ภาคการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ผู้ปกครองสามารถติดต่อโรงเรียนโดยตรงได้ที่  02-954-2168  (ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสมัครเรียน) 


ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน :
Our Methods
Montessori Education
Reggio Emilia Approach