Tag: preschool

August 9, 2021

Homeschool การจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ อะไร?

Homeschool อิสระทางการศึกษา ที่เลือกได้ Homeschool  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุประเภทของการจัดการศึกษาในประเทศไทยไว้ 3 ประเภทคือ 1)การจัดการศึกษาในระบบห้องเรียน2)การจัดการศึกษานอกระบบห้องเรียน3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบเองได้ จะจัดแบบใดก็ได้ สามารถเทียบโอนผลการศึกษาได้หากต้องการเข้าระบบภายหลัง แน่นอนว่าส่วนใหญ่ในบ้านเรา คุณพ่อคุณแม่เลือกเรียนระบบโรงเรียนทั่วไป เริ่มแรกจึงไม่ได้มีผู้จัดการเรียนการสอนเองมากนัก 3-4 ปีที่ผ่านมา หลายๆ ครอบครัวเริ่มขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการศึกษาในระบบโรงเรียน การเรียนการสอนที่ล้าสมัย เร่งรัดการเรียนวิชาการ จนทำให้เด็กขาดอิสระ เวลาว่าง ขาดทักษะชีวิต ทักษะการคิด ซึ่งจริงๆแล้วเป็นทักษะที่สำคัญมากกว่า การศึกษาแบบ Homeschool จึงเป็นตัวเลือกที่หลายครอบครัวให้ความสนใจ เพราะการศึกษาแบบนี้
Info Carroll no comments

อ่านหนังสือให้ลูกฟังยังไง ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

อ่านหนังสือให้ลูกฟังยังไง ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ลองใช้คำถาม 3 ระดับ การอ่านได้ประโยชน์มากสำหรับเด็ก และยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูก ได้คำศัพท์หลากหลาย ได้เรียนรู้ เป็นคนที่ดีขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจากหนังสือ ได้ขยายโลกของลูกไปให้กว้างกว่าโลกจริงที่เขาเจอแบบเดิมๆทุกวัน นอกจากอ่านและคุยกับลูกเกี่ยวกับเนื้อหาทั่วไปแล้ว ยังมีคำถาม 3 แบบ 3 ระดับ ที่เราสามารถถามลูกได้ เพื่อให้เกิดการคิด มาดูกันเลยว่าเราถามยังไงได้บ้าง 1. คำถามแบบที่ตรงไปตรงมา “โจรสลัดชื่ออะไร”“หนูจำได้ไหมว่ามีใครอยู่บนเรือบ้าง” “หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร?” คำถามพวกนี้เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆเราสามารถทำให้มันซับซ้อนได้อีกโดยการถามว่า “แมวตัวขาวกับแมวอ้วนมันแตกต่างกันยังไง” คำถามเหล่านี้เป็นคำถามฝึกความจำความเข้าใจง่ายๆค่ะ 2.คำถามที่ต้องใช้การคาดเดาจากหลักฐานที่มี
Panida Carroll no comments