Tag: Kindergarten

August 9, 2021

Homeschool การจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ อะไร?

Homeschool อิสระทางการศึกษา ที่เลือกได้ Homeschool  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุประเภทของการจัดการศึกษาในประเทศไทยไว้ 3 ประเภทคือ 1)การจัดการศึกษาในระบบห้องเรียน2)การจัดการศึกษานอกระบบห้องเรียน3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบเองได้ จะจัดแบบใดก็ได้ สามารถเทียบโอนผลการศึกษาได้หากต้องการเข้าระบบภายหลัง แน่นอนว่าส่วนใหญ่ในบ้านเรา คุณพ่อคุณแม่เลือกเรียนระบบโรงเรียนทั่วไป เริ่มแรกจึงไม่ได้มีผู้จัดการเรียนการสอนเองมากนัก 3-4 ปีที่ผ่านมา หลายๆ ครอบครัวเริ่มขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการศึกษาในระบบโรงเรียน การเรียนการสอนที่ล้าสมัย เร่งรัดการเรียนวิชาการ จนทำให้เด็กขาดอิสระ เวลาว่าง ขาดทักษะชีวิต ทักษะการคิด ซึ่งจริงๆแล้วเป็นทักษะที่สำคัญมากกว่า การศึกษาแบบ Homeschool จึงเป็นตัวเลือกที่หลายครอบครัวให้ความสนใจ เพราะการศึกษาแบบนี้
Info Carroll no comments

วิจัยชี้ เรียนกลุ่มขนาดเล็ก พัฒนาไวกว่ากลุ่มใหญ่ถึง 7 เดือน

คุณครูพบงานวิจัยเกี่ยวกับขนาดของชั้นเรียนที่น่าสนใจมาก เรารู้กันด้วยข้อเท็จจริงอยู่แล้ว ว่านักเรียนน้อย เรียนกลุ่มขนาดเล็ก ครูย่อมดูแลได้ดีกว่านักเรียนเยอะ แต่เราไม่เคยได้ลองวัดว่าการเรียนกลุ่มเล็กจริงๆ แล้วนักเรียนพัฒนาได้ดีกว่าหรือไม่ โดยงานวิจัยนี้ใช้ขอมูลจากหลายโปรแกรมได้แก่ Indiana’s Project Prime TimeTennessee’s Student/Teacher Achievement Ratio (STAR) ProjectWisconsin’s Student Achievement Guarantee in Education (SAGE) ProgramCalifornia Class Size Reduction Program. ผลของการเรียนในห้องเรียนขนาดเล็ก
Panida Carroll no comments