Category: Preschool, Kindergarten

August 9, 2021

Homeschool การจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ อะไร?

Homeschool อิสระทางการศึกษา ที่เลือกได้ Homeschool  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุประเภทของการจัดการศึกษาในประเทศไทยไว้ 3 ประเภทคือ 1)การจัดการศึกษาในระบบห้องเรียน2)การจัดการศึกษานอกระบบห้องเรียน3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบเองได้ จะจัดแบบใดก็ได้ สามารถเทียบโอนผลการศึกษาได้หากต้องการเข้าระบบภายหลัง แน่นอนว่าส่วนใหญ่ในบ้านเรา คุณพ่อคุณแม่เลือกเรียนระบบโรงเรียนทั่วไป เริ่มแรกจึงไม่ได้มีผู้จัดการเรียนการสอนเองมากนัก 3-4 ปีที่ผ่านมา หลายๆ ครอบครัวเริ่มขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการศึกษาในระบบโรงเรียน การเรียนการสอนที่ล้าสมัย เร่งรัดการเรียนวิชาการ จนทำให้เด็กขาดอิสระ เวลาว่าง ขาดทักษะชีวิต ทักษะการคิด ซึ่งจริงๆแล้วเป็นทักษะที่สำคัญมากกว่า การศึกษาแบบ Homeschool จึงเป็นตัวเลือกที่หลายครอบครัวให้ความสนใจ เพราะการศึกษาแบบนี้
Info Carroll no comments
July 14, 2021

หนูน้อยทำไม ลูกขี้สงสัย Why, Mommy, Why?

ทำไมเขาถึงขึ้นลิฟท์มาไม่ได้?ก็ลิฟท์มันเต็มไงคะทำไมอะ?ก็มีคนขึ้นมาเยอะแล้วทำไมอะ?สงสัยมันจะเป็นตอนเที่ยงพอดี คนก็เลยเยอะจนเต็มลิฟท์ค่ะลูก ถ้ามีคนขึ้นเกิน มันก็จะร้องและก็ไม่ยอมปิดประตูเลยทำไมอะ? บทสนทนาแบบนี้รู้สึกคุ้นๆ กันไหมคะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนบ้างที่ได้ยินคำว่าทำไมวันละเกือบร้อยครั้ง ลูกขี้สงสัยเหลือเกิน ทุกๆ ครั้งที่ลูกถามทำไม มักจะต่อด้วยทำไมๆ อีกสามสี่ครั้ง บางครั้งพ่อแม่จะเริ่มรู้สึกเหมือนโดนกวนโมโห แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ จริงแล้วนี่คือวิธีที่ลูกออกกำลังกายสมอง จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์อยู่ มักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุ 2.5-3 ขวบ การถามว่า “ทำไม” แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการก้าวกระโดดของสมอง เพราะเด็กเข้าใจสิ่งที่อยู่ในชีวิตตัวเอง สิ่งที่เห็น สัมผัส และได้ยิน เขาจึงถามคำถามเพื่อเชื่อมต่อจุดเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะเข้าใจนั่นเอง
ampcarroll no comments