Category: Parenting Articles

September 17, 2021

Guess the Colors! หนอนผีเสื้อเหล่านี้จะกลายเป็นผีเสื้อแบบไหนกันนะ?

คุณครูจับหนอนผีเสื้อที่มากินไม้ประดับหน้าโรงเรียนของเรามาได้ 7 ตัวค่ะ อยากชวนเด็กๆ มาทายกันว่า เจ้าหนอนหน้าตาแบบนี้ จะกลายเป็นผีเสื้อสีอะไร ใครที่วาดภาพได้แล้ว วาดและระบายสีส่งมาทายกับคุณครูนะคะ ส่วนเด็กๆ ที่ยังวาดเองไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถวาดโครงของผีเสื้อแล้วปล่อยให้เด็กๆ ละเลงสีตามจิตนาการตามใจชอบ อาทิตย์หน้าเรามาดูกันว่าผีเสื้อที่ออกมาจะหน้าตาแบบไหน แล้วเช็คว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่นักเรียนเดาไว้หรือไม่นะคะ JOIN OUR SHOW AND TELL on FACEBOOK
Panida Carroll no comments
August 9, 2021

Homeschool การจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ อะไร?

Homeschool อิสระทางการศึกษา ที่เลือกได้ Homeschool  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุประเภทของการจัดการศึกษาในประเทศไทยไว้ 3 ประเภทคือ 1)การจัดการศึกษาในระบบห้องเรียน2)การจัดการศึกษานอกระบบห้องเรียน3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบเองได้ จะจัดแบบใดก็ได้ สามารถเทียบโอนผลการศึกษาได้หากต้องการเข้าระบบภายหลัง แน่นอนว่าส่วนใหญ่ในบ้านเรา คุณพ่อคุณแม่เลือกเรียนระบบโรงเรียนทั่วไป เริ่มแรกจึงไม่ได้มีผู้จัดการเรียนการสอนเองมากนัก 3-4 ปีที่ผ่านมา หลายๆ ครอบครัวเริ่มขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการศึกษาในระบบโรงเรียน การเรียนการสอนที่ล้าสมัย เร่งรัดการเรียนวิชาการ จนทำให้เด็กขาดอิสระ เวลาว่าง ขาดทักษะชีวิต ทักษะการคิด ซึ่งจริงๆแล้วเป็นทักษะที่สำคัญมากกว่า การศึกษาแบบ Homeschool จึงเป็นตัวเลือกที่หลายครอบครัวให้ความสนใจ เพราะการศึกษาแบบนี้
Info Carroll no comments