Category: News

August 9, 2021

Homeschool การจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ อะไร?

Homeschool อิสระทางการศึกษา ที่เลือกได้ Homeschool  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุประเภทของการจัดการศึกษาในประเทศไทยไว้ 3 ประเภทคือ 1)การจัดการศึกษาในระบบห้องเรียน2)การจัดการศึกษานอกระบบห้องเรียน3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบเองได้ จะจัดแบบใดก็ได้ สามารถเทียบโอนผลการศึกษาได้หากต้องการเข้าระบบภายหลัง แน่นอนว่าส่วนใหญ่ในบ้านเรา คุณพ่อคุณแม่เลือกเรียนระบบโรงเรียนทั่วไป เริ่มแรกจึงไม่ได้มีผู้จัดการเรียนการสอนเองมากนัก 3-4 ปีที่ผ่านมา หลายๆ ครอบครัวเริ่มขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการศึกษาในระบบโรงเรียน การเรียนการสอนที่ล้าสมัย เร่งรัดการเรียนวิชาการ จนทำให้เด็กขาดอิสระ เวลาว่าง ขาดทักษะชีวิต ทักษะการคิด ซึ่งจริงๆแล้วเป็นทักษะที่สำคัญมากกว่า การศึกษาแบบ Homeschool จึงเป็นตัวเลือกที่หลายครอบครัวให้ความสนใจ เพราะการศึกษาแบบนี้
Info Carroll no comments
June 15, 2021

เรียนออนไลน์ วัยอนุบาล ได้ประโยชน์จริงหรือ?

ไหนๆ ก็ไปโรงเรียนไม่ได้แล้ว ทางเลือกเดียวที่มี คือ การเรียนออนไลน์ แน่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก แต่มันคือสิ่งที่เราเรียนได้ ทำได้ ณ ขณะนี้ โลกกำลังหมุนไป และเราทุกคนต้องปรับตัว เรามาอ่านข้อดีของการเรียนออนไลน์กันค่ะ 1. ช่วยทำให้ชีวิตเด็กมีกิจวัตรในขณะที่วันในแต่ละวันโดยทั่วไปของเด็กๆช่วงที่ไม่ได้ไปโรงเรียนอาจจะสะเปะสะปะ กินๆ นอนๆ เมื่อมีชั้นเรียน Online เพิ่มเข้ามา เวลาเรียนก็เป็นจุดที่ทำให้เด็กๆ ต้องลุกมาเตรียมตัว เตรียมพื้นที่ เพื่อเรียน Online ในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยส่วนใหญ่เราจึงพยายามที่จะเลือกเวลาเดียวกันในแต่ละวัน เมื่อเด็กมีตารางกิจวัตร เด็กจะรู้สึกปลอดภัย
Panida Carroll no comments