Welcome to Admission

สมัครเรียน ที่ carroll preparatory school

ขอบคุณที่สนใจสมัครเรียนโรงเรียนของเรา

ในฐานะผู้ก่อตั้ง Carroll Prep ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานของท่าน เราอยู่ในวงการการศึกษามานานกว่า 17 ปี ความใฝ่ฝันของเรา คือ การสร้างโรงเรียนที่ตอบสนองนักเรียนได้เต็มที่และดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดอย่างแท้จริง ให้เขาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด วันนี้เรามีโอกาสแล้ว และเราจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่

ขั้นตอนการสมัครเรียนของเราจะทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ในครอบครัว บุคลิก ลักษณะนิสัยของนักเรียน เมื่อนักเรียนอายุครบ 2-3 ขวบ คุณครูจะนัดหมายนักเรียนเข้ามาร่วมชั้นเรียนจริง เพื่อทำความรู้จักกับนักเรียน และเตรียมโรงเรียนให้พร้อมกับความต้องการของนักเรียน

โรงเรียนของเรารับสมัครนักเรียนล่วงหน้า 3 ปี หากพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการรับสมัครแล้ว สามารถเริ่มต้นได้ที่นี่ Admission Procedures

Panida Carroll 
Director